DMC-M hoàn thành xuất sắc dự án TA4 Bình Sơn

Dự án TA4 Bình Sơn đã kết thúc với quá trình hoàn thành xuất sắc công việc từ đội ngũ DMC-M. Để cảm ơn các đối tác và khách hàng là Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn, DMC-M tổ chức buổi lễ tổng kết dự án và giao lưu cùng các bên.