DMC – MIỀN TRUNG TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

DMC – Miền Trung tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018

Ngày 19/7/2018, tại trụ sở công ty, số 391 Nguyễn Công Phương, phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC – Miền Trung (DMC – Miền Trung) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Tham dự Đại hội có 30 cổ đông, đại diện cho 897 200 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 89,72% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Đại hội đã thông qua các nội dung liên quan đến đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định; thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Ngoài ra, do có sự thay đổi sở hữu của cổ đông lớn trong Công ty, nên Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành thủ tục miễn nhiệm một số thành viên HĐQT và Kiểm soát viên của Công ty, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với các ông bà:

  • Ông Phạm Quang Văn        – Chủ tịch HĐQT
  • Ông Nguyễn Mạnh Hùng     – Thành viên HĐQT
  • Ông Trần Văn Trinh             – Thành viên HĐQT
  • Ông Đinh Bá Anh                – Trưởng Ban Kiểm soát
  • Bà Nguyễn Thị Kim Hằng    – Kiểm soát viên

Đại hội cũng đã bầu bổ sung thành viên HĐQT và Kiểm soát viên Công ty, nhiệm kỳ 2016 – 2021, đối với các ông bà:

  • Nguyễn Thục Linh    – Thành viên HĐQT
  • Thái Hà Trung          – Thành viên HĐQT
  • Đỗ Kim Anh              – Kiểm soát viên
  • Trương Thị Mỹ Trúc – Kiểm soát viên.

Phát biểu tại Đại hội, cổ đông Lê Hải Phong –Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty DMC (là người được Tổng Công ty DMC giao phụ trách Công ty DMC – Miền Trung trước khi chuyển nhượng cổ phần DMC – Miền Trung cho NGS) phát biểu: Chủ trương thoái vốn của Tổng Công ty DMC tại Công ty DMC – Miền Trung là chủ trương chung của Chính phủ, Bộ Công thương,  đã được Tập đoàn Dầu khí phê duyệt, đây là xu hướng tất yếu. Tại Đại hội ông Lê Hải Phong cũng đã cảm ơn toàn thể CBCNV Công ty DMC – Miền Trung đã giúp đỡ ông hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời ông Phong cũng hy vọng với sự thay đổi nhà đầu tư mới sẽ có các cơ chế mới, khai thác hết tiềm năng của DMC – Miền Trung.

Bà Nguyễn Thục Linh, đại diện cho nhà đầu tư mới – Công ty cổ phần Thiết bị và Truyền thông NGS (Công ty NGS) cũng đã cam kết đồng hành cùng CBCNV Công ty DMC – Miền Trung tiếp tục xây dựng Công ty phát triển vững mạnh hơn trong giai đoạn tới; về cơ bản DMC – Miền Trung vẫn phát triển dựa trên những hoạt động sẵn có, đồng thời phát triển những hoạt động mới trên cơ sở lợi thế của DMC – Miền Trung.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cũng đã thống nhất giao/ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các thủ tục chuyển trụ sở chính của Công ty về địa chỉ: Tầng 5, Trung tâm Thương mại Vân Hồ; số 51 đường Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.