THÔNG TIN LIÊN HỆ

Công ty Cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC – Miền Trung
 
Địa chỉ: 391 Nguyễn Công Phương , phường Nghĩa Lộ , tp Quảng Ngãi
 
Điện thoại: 0255 3745677
 
Fax: 0255 3745678