DMC – MIỀN TRUNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Vào lúc 08 giờ 00 ngày 20/4/2017, tại Hội trường Công ty Cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC – Miền Trung địa chỉ 391 Nguyễn Công Phương, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Công ty Cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC – Miền Trung đã tổ chức buổi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 để thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

Về tham dự đại hội có Ông Lê Hải Phong – UVBTV- Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty, Ông Trần Văn Trinh – Phó ban TC – KT Tổng công ty, về phía Công ty DMC – Miền Trung có Ông Phạm Quang Văn – CT.HĐQT, Ông Lê Văn Cường – UVHĐQT, Giám đốc Công ty, Ông Đinh Bá Anh – Trưởng BKS và các ủy viên HĐQT, Ban Giám đốc, các Phòng /Xưởng Công ty và toàn thể cổ đông của Công ty.