ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2017 – 2022

Chiều ngày 15 tháng 9 năm 2017 Công đoàn cơ sở thành viên DMC-Miền Trung đã tiến hành đại hội toàn thể nhiệm kỳ 2017-2020.

Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phạm Quang Văn- Bí thư Chi bộ, Chủ tịch HĐQT Công ty DMC-M , đồng chí Lê Văn Cường- Giám Đốc Công ty, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng -Phó Giám Đốc Công ty, cùng với sự tham dự của tất cả các đoàn viên công đoàn Công ty DMC- M.

Đại hội đã thảo luận Báo cáo tổng kết công tác Công đoàn trong nhiệm kỳ 2012 – 2017 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 – 2022; Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2012-2017.

Thay mặt Đảng ủy, Bí thư chi bộ – Ông Phạm Quang Văn đã phát biểu chỉ đạo Đại hội với mong muốn toàn thể đoàn viên Công đoàn CSTV Công ty DMC – Miền Trung đoàn kết đồng lòng thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh với nguyên tắc “STAD: Sáng tạo- Tận tâm- An toàn- Đoàn kết”,  sáng tạo trong công việc, có những cách làm mới; tận tâm nhiệt tình, nâng cao trách nhiệm với công việc; đảm bảo an toàn cho bản thân, an toàn cho công việc, cho cộng đồng, an toàn trong các công tác quản lý vốn, quản lý dòng tiền; Đoàn kết, tăng cường công tác trao đổi, thảo luận để gia tăng hiệu quả công việc. Trong đó tổ chức Công đoàn phát huy tốt vai trò của mình, gắn kết với người lao động mục tiêu hướng tới đóng góp cho sự thành công chung của Công ty DMC Miền Trung. Ban lãnh đạo Công ty luôn sẵn sàng tạo điều kiện, hỗ trợ về vật chất, tinh thần để Công đoàn phát triển tốt.

Sau khi tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Ông Phạm Quang Văn cùng các ý kiến thảo luận của các đại biểu tại Đại hội, Công đoàn CSTV Công ty DMC-Miền Trung quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2017 – 2022, phấn đấu hoàn thành 100%  các chỉ tiêu đã được biểu quyết tại đại hội.

Đại hội đã bầu BCH Công đoàn CSTV Công ty DMC-Miền Trung lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2017 – 2022) gồm các ông/bà:

1. Bà Lê Hồng Liên (Chủ tịch Công đoàn)

2. Bà Trần Thị Thu Hòe (Phó Chủ tịch Công đoàn)

3. Bà Nguyễn Thị Thủy

4. Bà Trần Thị Ngân

5. Ông Nguyễn Ý

Ban chấp hành Công đoàn CSTV DMC.M Khóa VIII , nhiệm kỳ 2017-2022

Đại hội đã bầu 06 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Công đoàn cơ sở Tổng Công ty DMC lần thứ X, nhiệm kỳ 2017-2022.

    Đại biểu chụp hình lưu niệm tại Đại hội